top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

30. december 2019

Information fra:
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Sammenslutningen har afholdt møde med Kommunen - læs mere i vedhæftede medlemsinformation.

Med venlig hilsen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
Jan Fuglsang - sekretær
Islandsgade 14
6950 Ringkøbing

 

 

09. december 2019

Oversvømmelser

Afdelingsleder Ivan Thesbjerg, Land og Vand, Ringkøbing-Skjern Kommune, har informeret Vejlaug-Bjerregaardsvej og Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug om, at kommunen i øjeblikket arbejder koncentreret med forskellige samarbejdspartnere om at finde en løsning på oversvømmelserne i vores sommerhusområde i Bjerregård.

Medio januar 2020 forventer kommunen at kunne fremlægge en plan for oversvømmelserne i området. Det sker i forbindelse med et møde med formændene for Vejlaug-Bjerregaardsvej og Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug.

Kommunen beder om, at sommerhusejere ikke ringer og fortæller om oversvømmelser. Kommunens medarbejdere og repræsentanter fra Naturstyrelsen har været i området og ved selvsyn set de mange grunde med vand og er meget opmærksomme på problemets omfang og konsekvenser.

Det er derfor - for øjeblikket - ikke nødvendigt, at kontakte kommunen for at indberette problemer med vand.

FU vil løbende give informationer om udviklingen på vores hjemmeside her og via vores nyhedsmail i sagen om de oversvømmede sommerhusgrunde.

 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Generalforsamling den 14. marts 2020, kl. 14:00 i Fiskeriets Hus

Plantedage 2020 i uge 42/ 16. og 17. oktober

 

                                                         --oo0oo-- 

Kirksvej Grundejerforening

Kirksvej Grundejerforening er en sammenslutning af grundejere på følgende veje i Bjerregård: Kirksvej, Midtvej, Kirstinevej, Humlegårdsvej, Rauhesvej, Dortheasvej, Julianevej, Drewsensvej og Sigfred Jensens vej. Se et kortudsnit her.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser i forhold til Ringkøbing Skjern Kommune i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen og meget mere.

Til nye sommerhusejere kan ejendomsmæglere mv. downloade og udlevere en folder om foreningens arbejde her.

Der er ikke medlemspligt til Grundejerforeningen, men vi vil gerne have dig som medlem. Indmeldelsesblanket kan hentes her.

Du kan se og læse vores vedtægter, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemmerne af bestyrelsen.

Foreningen er medlem af "Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit". http://sam-grund-holmsland.dk/

Vores logo er et billede af en Strand Mandstro