top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

28. april 2021

Flishugning af træstammerne ved Kirstinevej

Naturstyrelsen har meddelt foreningen, at træstammerne ved Kirstinevej efter planen flishugges i midten af uge 18.

Haveaffaldet fra forskellige sommerhuse, som ulovligt er lagt ved stammerne, har foreningen været nødt til at betale en vognmand for at få fjernet.

Foreningens forretningsudvalg fraråder den praksis, hvor private i fremtiden dumper haveaffald på Naturstyrelsens område.

 

16. marts 2021

Ny menu-knap på hjemmesiden

Det er lidt over 1 år siden, at vi afholdt strategiseminar på Nymindegab Kro. De mange gode input fra seminaret er ikke gået i glemmebogen, men Covid-19 situationen har betydet, at det er gået lidt langsommere med at virkeliggøre inputtene.
Vi havde håbet at kunne give en status på den årlige generalforsamling, men denne er indtil videre udsat til september. Nu får I status på denne måde:
På vores hjemmeside er der lavet en ny menu-knap "Strategiseminar", hvor man kan læse en opdateret status på, hvor langt forretningsudvalget er med at realisere initiativerne dags dato. På sigt kan man her følge de enkelte projekters udvikling.

 

11. marts 2021

Ny dato for den ordinære generalforsamling

Da der ikke er udsigt til at forsamlingsloftet vil blive hævet foreløbigt er det besluttet at aflyse generalforsamlingen d. 24. april 2021.
Ny dato for generalforsamlingen i foreningen bliver lørdag den 11. september 2021 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande, klokken 14:00.

 

18. januar 2021

Den ordinære generalforsamling

Forretningsudvalget har på det sidste møde vurderet mulighederne for at afholde den ordinære generalforsamling i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug i marts måned.

På grund af den usikre situation, hvordan COVID-19 med forskellige nye varianter vil sætte begrænsninger for mødeaktiviteter i foråret, har forretningsudvalget fastsat lørdag den 11. september 2021 til generalforsamlingen i foreningen. Stedet vil fortsat være i Fiskeriets Hus i Hvide Sande

Forretningsudvalget opfordrer alle medlemmer til at holde sig orienteret om ændringer i dato og sted på hjemmesiden: https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/. Her vil ændringer blive meldt ud i så god tid som muligt.

 

17. januar 2021

Referat fra forretningsudvalgsmøde

Referat fra mødet i forretningsudvalget: Torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.00 kan nu læses her.

 

 

 SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Plantedag i 2021: Uge 42, fredag den 22. oktober

Generalforsamling: Lørdag den 11. september 2021. Kl.: 14:00
Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

 

                                                         --oo0oo-- 

Kirksvej Grundejerforening

Kirksvej Grundejerforening er en sammenslutning af grundejere på følgende veje i Bjerregård: Kirksvej, Midtvej, Kirstinevej, Humlegårdsvej, Rauhesvej, Dortheasvej, Julianevej, Drewsensvej og Sigfred Jensens vej. Se et kortudsnit her.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser i forhold til Ringkøbing Skjern Kommune i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen og meget mere.

Til nye sommerhusejere kan ejendomsmæglere mv. downloade og udlevere en folder om foreningens arbejde her.

Der er ikke medlemspligt til Grundejerforeningen, men vi vil gerne have dig som medlem. Indmeldelsesblanket kan hentes her.

Du kan se og læse vores vedtægter, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemmerne af bestyrelsen.

Foreningen er medlem af "Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit". https://sammenslutningen-grund-holmsland.dk/

Vores logo er et billede af en Strand Mandstro