Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug

Nyhedsbrev oktober 2023

Molokker:
Ringkøbing-Skjern kommune har meddelt, at molokkerne ved købmanden fjernes senest i uge 42 2023 (efterårsferien).

Hække og hegn:
Vi henstiller endnu en gang alle grundejerne til at klippe hæk og hegn omkring sommerhusgrundene, så skraldebilerne kan køre uhindret på vores veje.

Rebstiger:
Alle rebstigerne ved vores klitovergange er blevet udskiftet og forlænget i sommer.

Arbejdsdag fredag d. 20. oktober 2023:
Som de mange foregående år gentages arbejdet i klitterne og på stranden.

DATO: Fredag d. 20. oktober fra kl. 10-12
Arbejdet vil bestå af udlægning af kvas og halm.

MØDESTED: Kirstinevej ved opgang 8.

Udlægning af kvas og halm er fysisk krævende, og vi har brug for 15 personer.

Dagen afsluttes med en sandwich, øl/vand.

Tilmelding til arbejdsdagen skal ske senest fredag den 13. oktober på mail til:
grethe@capitano.dk eller telefon 61703108.