Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug

Information

VORES LOGO

Vores logo er et billede af Strand Mandstro, som vokser mange steder i vores klitlandskab. Det er en truet plante, som er fredet, og derfor må den ikke plukkes. Den blomstrer med en lyseblå blomst i juli og august, hvor mange insekter finder stor fornøjelse i dens honning.

HJERTESTARTER

Hjertestarteren er placeret ved købmanden på væggen ved toilettet. Hjertestarteren er forsynet med lys og let at åbne. Kirksvej Grundejerforening sikrer, at hjertestarteren altid er klar.

BRANDDASKERE

Branddaskere ses synligt ved mange sommerhuse. En branddasker er et brandslukningsredskab, der er velegnet til slukning af brand i lave bevoksninger. Anskaf gerne en branddasker, hvis du ikke allerede har en.

GRUS DEPOTER

Grus depoter er udlagt 2 steder: Ved Midtvej/Rauhesvej og for enden af Julianevej. Grus kan afhentes gratis til brug for opfyldning af huller i grusvejene. På den måde er du med at til afhjælpe generne.

NATURRUM

Naturrummet er et lille legeområde for de mindste børn. En lille sti forbinder insekthotel, flotte totempæle, paddehatte og kæmpemyrer med hinanden. Naturrummet finder du i den lille skov ved Kirstinevej.

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSGRUNDEJERFORENINGER PÅ HOLMSLANDS KLIT

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeningen på Holmslands klit er en paraplyorganisation for sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands klit. Besøg dem her.

SPONSORER

Besøg vores sponsorer her. Støt gerne vores sponsorer – de støtter os.

grundejer.kirksvej@gmail.com