Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug

Organisation

FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af Kirksvej Grundejerforening og Kirksvej Vejlaug.

Vi kan kontaktes på grundejer.kirksvej@gmail.com

Medlemmer
Formand Morten Johannsen
Sommerhus: Kirksvej 27
På valg 2025

Næstformand Thomas Jensen
Sommerhus: Dortheasvej 52
På valg 2025

Sekretær Lene Svinkløv-Birkedal
Sommerhus: Dortheasvej 75
På valg 2026

Bestyrelsesmedlem Erik Borchert
Sommerhus: Rauhesvej 2
På valg 2026

Bestyrelsesmedlem Karin Nielsen
Sommerhus: Kirstinevej 4
På valg 2025

Suppleant Gudrun Arnborg
Sommerhus: Dortheasvej 23
På valg 2026

Suppleant Grethe Cornett
Sommerhus: Rauhesvej 45
På valg i 2025

Kasserer Revisionsfirmaet Leo Pedersen
Tlf: 23 31 63 67

Udvalgsposter

Planter/klitter. Kontakt: Erik Borchert

Veje/hegn/rabatter/stier/trafik. Kontakt: Erik Borchert.

Hjertestarter. Kontakt: Morten Johannsen

“Sammenslutning af Grundejerforeninger på Holmslands Klit”. Kontakt: Karin Nielsen.

Mødereferater

29. april 2024

23. september 2023

18. april 2023

10. januar 2023

24. september 2022

06. april 2022

11. januar 2022

07. december 2021

28. september 2021

09. august 2021

23. februar 2021

14. januar 2021

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Grundejerforeningens og vejlaugets øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. maj. Indkaldelse vil ske med mindst 4 uger varsel og ved opslag på denne hjemmeside.

På nedenstående links vil du finde referater, årsberetninger og regnskaber for det pågældende år.

KIRKSVEJ GRUNDEJERFORENING

Kirksvej Grundejerforening har frivilligt medlemskab.
Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes interesser, arbejde for bevaring af naturen og være kontaktled til offentlige myndigheder. Vi opfordrer alle grundejere at være medlem af Grundejerforeningen.

Vedtægter
Indmeldelsesblanket til grundejerforeningen

KIRKSVEJ VEJLAUG

Kirksvej Vejlaug skal alle grundejere være medlem af.
Vejlauget friholder den enkelte ejendom for egen forpligtigelse med vejvedligeholdelsen.

Vedtægter

KONTAKT

Kontakt os gerne på: grundejer.kirksvej@gmail.com

grundejer.kirksvej@gmail.com