top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Mai 2022

Opgradering af grusvejene
Vores hoved grusveje blev opgraderet lige inden påsken. Vi håber i kan se og mærke forskel. Vi har i denne anledning også etableret to depoter, som ønsket. Grusdepoterne findes på hjørnet Rauhesvej/Midtvej og forenden af Julianevej. Tanken er, at man selv lige tager noget grus og fylder huller op, der driller. 

2. april 2022

SE HER – HJÆLP ønskes til halmudlægning på klitovergangene

Vi mangler stadig 2 personer til at deltage i halmudlægning på de 3 klitovergange. Vi mødes kl. 10.30 den 9. april for enden af Kirstinevej – opgang C008.

Ring til Erik på tlf. 6170 3108 hurtigst muligt og meld dig til :-)

 

25. februar 2022

En selvstændig arbejdsgruppe nedsat af Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug har samarbejdet med Jens Kristian Nielsen fra AQUA-DAM i Ringkøbing om at få løst problemerne med oversvømmelser i vores sommerhusområde i Bjerregård.


Arbejdsgruppen har nu beskrevet et realiserbart projekt, som vi søger opbakning til blandt sommerhus grundejerne. Vi beder om, at projektet gennemlæses, og vi får en tilbagemelding, om man kan tilslutte sig projektet. En tilslutning er bindende.

Delagtiggør gerne dette projekt med andre sommerhus grundejere, som kan være interesseret, men som vi ikke umiddelbart har kendskab til og derfor ikke kan kommunikere til.

Arbejdsgruppen takker Kirksvej Grundejerforening for muligheden for at benytte foreningens hjemmeside.

Deadline for tilmelding er fredag den 11. marts 2022 til mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Med venlig hilsen
Lisbeth Sannemand Duus

Læs om Projekt stop grundvand her.

25. maj 2021

Nyt fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger

Nu er der igen turister på vej til sommerhusene langs den jyske vestkyst.
Det betyder, at flere vil bruge vores fantastiske natur, og i den forbindelse har Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit sammen med Ringkøbing Skjern Kommune udarbejdet nye velkomstbrochurer. Brochurerne er på både dansk og tysk og kan læses og skrives ud via vores hjemmeside: https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/

Sammenslutningen håber brochurerne kan være med til, at alle passer bedst muligt på vores sårbare natur, og forretningsudvalget i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug anbefaler, at brochurerne opsættes/forefindes i sommerhusene.

Sammenslutningen har desuden givet eksemler på: 1) Hvordan et oversigtskort over et sommerhusområde kan udformes. 2) Et eksempel på skiltning på stranden. Alt sammen til inspiration for de enkelte foreninger. Begge eksempler er til gennemsyn på vores hjemmeside.

 

27. marts 2021

Nej tak! Til privat haveaffald på Naturstyrelsens grund!

Desværre bruger nogle grundejere naturstyrelsens side af Kirstinevej til at dumpe deres haveaffald med jævne mellemrum. Det er selvfølgelig ikke OK. Haveaffald skal bortskaffes via en af kommunens genbrugsstationer, den nærmeste er genbrugsstationen i Bork - https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/genbrugspladser/bork-genbrugsplads 

 

20. september 2020

Arbejdsdag d. 16. oktober 2020

Som de mange foregående år gentages arbejdet i klitterne og på stranden.

DATO: Fredag d. 16. oktober fra kl. 10-12. Arbejdet vil bestå af udlægning af kvas og halm og eventuel reparation af opgangene.

MØDESTED: Kirstinevej ved opgang 8. Der er i år ikke behov for beplantning af klitterne. Udlægning af kvas og halm er fysisk krævende, og vi har brug for 20 personer.

Dagen afsluttes med en sandwich, øl/vand.

Tilmelding til arbejdsdagen skal ske senest fredag den 9. oktober på mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 6170 3108.

 

07. september 2020

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Hermed orientering fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit. Orienteringen har tre punkter:
Referat af årsmødet
Referat af mødet med borgmester Hans Østergaard
Konstituering

 

22. august 2020

Årsmøde

Årsmøde i "Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit" (SU) den 29. august 2020. SU er en paraplyorganisation for sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit. Fra vores forening deltager Lisbeth Sannemand Duus og Lisbeth O. Mortensen

Læs SU formandens beretning her
Overskrifterne:
Større sommerhuse, Kystsikring, Naturbeskyttelseslovens § 3, Lalandia Søndervig, Kloakering, Sortering af affald, Havvindmøller, Udbygning af Klitvejen og Dræning

Hjemmeside: https://sammenslutningen-grund-holmsland.dk/. Her kan man allerede nu finde diverse skrivelser fra SU fra det forløbne år.
Fremadrettet vil information fra SU's forretningsudvalg primært ske med henvisning til denne hjemmeside.

 

07. august 2020

Referat fra forretningsudvalgsmøde.

Referat fra mødet i forretningsudvalget: Mandag den 3. august 2020; kl.: 19:30

 

29. juni 2020

Rabataftale med XL-Byg, Outrup Tømmerhandel

Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug har fået en rabataftale med XL-Byg Outrup Tømmerhandel, Søndergade 18, 6855 Outrup. Aftalen forudsætter, at man som medlem af vores forening får oprettet en konto, som skal bruges ved køb. Aftalen giver rabat - 15% - på alle ikke i forvejen nedsatte varer. Rabataftalen er lavet med grundejerforeningen som en gruppeaftale og XL BYG Outrup frabeder, at man taler om rabat i butikken.

Hvis man ønsker at gøre brug af aftalen, skal man kontakte XL-Byg på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. XL-Byg sender en formular "Anmodning om kontooprettelse", som kan sendes tilbage på mail eller afleveres i butikken i Outrup. Kontoen oprettes og sammenknyttes med vores aftale.

Formular "Anmodning om kontooprettelse" kan også hentes her.

 

27. maj 2020

Naturrum Bjerregård

Naturrum Bjerregård indvies lørdag den 20. juni 2020 klokken 11.00 ved skoven ved Kirstinevej. Der vil være et lille traktement i forbindelse med indvielsen. Tag endelig både børn og børnebørn med.

I det dejligste vejr blev "Naturrum Bjerregård" indviet. Tæt på 50 medlemmer dukkede op til den fine indvielse, hvor man her kan se en lille billedreportage fra formiddagen

 

16. maj 2020

Hermed nyhedsbrev fra

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Læs bl.a. om:
* Vindmøller
* Dræning
* Affald
* Veje
* m.v.

God læselyst

 

21. februar 2020

"Naturrum Bjerregård"

Den 21. februar 2020 blev projekt "Naturrum Bjerregård" etableret i regn, blæst og storm. Se billedreportage her.

«Naturrum Bjerregård» indvies lørdag den 14. marts 2020 klokken 11:00 on location (Kirstinevej). Se billedreportage fra indvielsen.

 

20. februar 2020

Foreningen har fået en ny sponsor

Foreningen byder velkommen til Davidsens Tømmerhandel A/S Nørre Nebel, som nu sponsor

Davidsens Tømmerhandel A/S Nørre Nebel tilbyder sommerhusejere at få oprettet en konto, hvor der tilføjes en rabatkode, som normalt er på 10% på køb af varer, der ikke er kampagnevarer eller nedsatte varer. Ved køb af store mængder kan det altid betale sig at spørge efter en større rabat.

Foreningen har nu i perioden 01. januar 2020 til 31. december 2020 14 sponsorer, som støtter foreningens frivillige arbejde med at bevare Bjerregård Strands smukke natur samt arbejdet med vores hjemmeside.

 

05. februar 2020

Møde angående oversvømmelser i Bjerregård

Torsdag den 30. januar 2020 blev der holdt møde om oversvømmelserne ved sommerhusene. Ved mødet deltog en repræsentant fra kommunen, en entreprenør fra Stauning Maskinstation, formændene fra Vejlaug-Bjerregaardsvej og Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug.

På mødet blev forskellige løsningsmuligheder gennemgået blandt andet at lave en pumpestation ved hvert hus, som sendte vandet videre til en større pumpestation, der sørgede for at få vandet væk.

Kommunens repræsentant skal senest sidst i februar i år komme med et endeligt forslag.

 

29. november 2019

Strategiseminar på Nymindegab Kro. HUSK det nu!

Forretningsudvalget inviterer grundejerforeningens medlemmer til strategiseminar på Nymindegab Kro lørdag den 1. februar 2020.

Forretningsudvalget ønsker at sætte retning for foreningens arbejde de kommende år.

 

29. november 2019

Vand på sommerhusgrundene

De seneste måneders kraftige regnmængder har betydet, at mange sommerhuse i vores område står under vand. Det er en alvorlig situation, som forretningsudvalget vil prioritere meget højt for at få klaring over!

Forretningsudvalget har taget kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er besluttet, at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg med
Afdelingsleder Ivan Thesbjerg, Land og Vand, Ringkøbing-Skjern Kommune,
Henning Grosen, formand for Vejlaug-Bjerregaardsvej,
Lisbeth Sannemand Duus, formand for Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug
samt en ingeniør fra Stauning Maskinstation.

Opgaven bliver at finde en løsning på problemet med oversvømmelser i hele området ved Bjerregård.

Forretningsudvalget vil løbende orientere om situationen og udvalgets arbejde på hjemmesiden.

 

24. oktober 2019

Plantedagene

Som sædvanlig - tør vi måske sige - blev plantedagene gennemført med engagement og ildhu! På trods af regn var stemningen helt i top, og der blev arbejdet ihærdigt med kvas, halm og hjelme! Her er en lille fotocollage fra dagene.

 

04. oktober 2019

Strategiseminar

Forretningsudvalget inviterer grundejerforeningens medlemmer til strategiseminar på Nymindegab Kro lørdag den 1. februar 2020.

Forretningsudvalget ønsker at sætte retning for foreningens arbejde de kommende år.

Overskriften er:
I hvilken retning skal Kirksvej Grundejerforening fokusere for at skabe de bedste rammer for vores sommerhusområde?
Hvilke tiltag er gennemført om 5 år?

Vi har inviteret Ringkøbing-Skjerns borgmester, skovrider fra Naturstyrelsen Blåvandshuk og indehaver/direktør fra Esmark sommerhusudlejning til at give deres input til strategiarbejdet.

Herefter drøfter vi i mindre grupper, hvad vi har hørt og giver bud på:
Hvad er det, vi ser og oplever af gode forandringer i vores sommerhusområde om 5 år?

Strategidagen tilrettelægges således:
9.30 Ankomst. Kaffe/te og morgenbrød
10:00 Velkomst
10:10 - 11:00 Oplæg fra borgmester, skovrider og sommerudlejer.
11:00 - 11:30 Spørgsmål og drøftelser.
11:30 - 12:30 Gruppearbejder.
12:30 - 13:30 Frokost

Det er gratis at deltage. De praktiske forhold gør, at der er en grænse på 60 deltagere til seminaret - derfor 'først til mølle' princippet. Så skynd dig at tilmelde dig med navn og sommerhus-adresse på mailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Opsamling og anbefalinger fra strategiseminaret præsenteres på den årlige generalforsamling til marts 2020 i Fiskeriets Hus.

 

02. oktober 2019

Årsmøde

Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmslands Klit har afholdt årsmøde lørdag den 31. august 2019 i Holmsland Kulturhus i Kloster

Referat fra årsmødet kan læses her.

 

09. september 2019

Naturrum Bjerregård

Projekt ”Naturrum Bjerregård”- er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Feriepartner Hvide Sande og Kirksvej Grundejerforening om at etablere et oplevelsessted for de mindste børn med forældre, hvor fokus rettes på naturoplevelser, leg, samvær og bevægelse.

Status er, at Naturstyrelsen og Kirksvej Grundejerforening har indgået en 'Partnerskabsaftale om Naturrum Bjerregård'

Læse mere om projekt "Naturrum Bjerregård" her.

 

 

21. juni 2019

Information angående den fældede skov ved Kirstinevej.

Skov og Naturstyrelsen oplyser, at der ikke er brandfare ved de mange træstammer langs Kirstinevej.
Forretningsudvalget er i kontakt med udlejningsbureauerne i området, så forretningsudvalget kan melde tilbage til Skov- og Naturstyrelsen, hvornår det vil være til mindst gene at lave træstammerne til flis, når træet er tørt nok, og det kan blive kørt til et kraft-varmeværk.
Arbejdet er planlagt til at vare to til tre dage.
Tidsrummet, som vil være i efterår/vinterperioden 2019, vil senere blive oplyst på hjemmesiden samt meddelt til bureauerne.

 

21. juni 2019

Medlemmer søges til arbejdsgruppe.

Forretningsudvalget fortsætter arbejdet med at undersøge muligheden for at lægge Grundejerforeningen og Vejlauget sammen. Til det formål er nedsat en arbejdsgruppe med formanden Lisbeth S. Duus og sekretær Svend Guldager.
Vi søger medlemmer som kunne tænke sig at indtræde i arbejdsgruppen.
Det første møde i gruppen er tirsdag den 3. september 2019 kl.: 19:00 på Auroravej 12, 6960 Hvide Sande i Hegnet.
Tilmelding til mødet sker til Lisbeth S. Duus, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., mobil: 22 30 06 82 senest tirsdag den 27. august 2019.

 

20. maj 2019

Klitbeskyttelse

Hanne Jensen - klitfoged i Årgab - har skrevet følgende til os:
"Hermed fremsendt materiale om færdsel i klitterne og respekt for vores natur! Det er oplysende materiale, som du og alle i jeres grundejerforening må gøre nytte af! 
Jeg har fået lavet plakater til at sætte fast på paller, som jeg placerer ved de store opgange til havet! Jo flere der vil bruge det, jo bedre! !"

Grundejerforeningen opfordrer alle sommerhusejere til at sætte en kopi af materialet op på opslagstavlen i deres sommerhus.

 

16. maj 2019

Generalforsamling i Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning

Info fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit.

I har sikkert allerede set dette, men vi gør alligevel opmærksom på denne generalforsamling. Det gør vi også fordi vi meget gerne ser at sommerhusejerne bliver bedre repræsenteret end tilfældet er i dag - så håber I kan bakke op om dette. Sammenslutningen har gennem lang tid opfordret selskabet til at orientere alle anpartshave. Dette har man stadig fravalgt. Anpartshaverne adviseres kun via lokalt Dagblad og ugeavis. Vi opfatter det som mangel på demokrati. Ikke mindst da ca 8000 af de 27000 anpartshavere er sommerhusejere.

Ordinær generalforsamling afholdes: Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 18.00
på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er RAH vært ved et aftensmåltid.

Årsberetningen for 2018 kan bestilles i elektronisk form på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Trykt årsberetning med regnskab udleveres på selskabets adresse eller ved generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort - senest den 16. maj 2019 - kan ske ved henvendelse til 
RAH, Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 14 55 • e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Efterfølgende udsendes adgangskort.

 

04. maj 2019

Hjertestarteren

Vi har nu udskiftet batterier og elektroder i hjertestarteren.

 

03. april 2019

Foreningens brug af kasserer og revisor

På GF den 16. marts 2019 blev det fremført, at foreningens brug af samme person som både kasserer og revisor var ulovlig jvf. Bogføringsloven.

Forretningsudvalget har konkluderet, at der ikke er sket brud på loven.

Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug har deres egne vedtægter, som er retningsgivende for vores måde at arbejde på.

Vedtægterne indeholder ikke bemærkninger om, at den samme person ikke både kan være kasserer og revisor.

Da vores forening ikke er en erhvervsdrivende virksomhed eller er skattepligtig, er vi ikke underlagt reglerne i Bogføringsloven.

Et enigt forretningsudvalg konstaterer, at revisor Leo Pedersen på fuldt ud lovlig vis har udført arbejdet som kasserer og revisor for vores forening.

 

02. april 2019

Halmdag

Lørdag den 13. april 2019 fra kl.: 10:00 til 12:00 skal der lægges halm på alle opgangene. Vi har brug for 8 til 10 personer, som vi være behjælpelige med arbejdet.

Tilmelding så hurtigt som muligt til Erik Borchert på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 61 70 31 08.

Efter tilmelding bliver der givet besked om mødested.

 

16. januar 2019

Generalforsamling den 16. marts 2019

Dagsordenen til generalforsamlingen i marts måned kan læses her.

 

08. januar 2019 

Naturlegeplads

Grundejerforeningen gennemførte for et par år siden en spørgeskemaundersøgelse blandt grundejerforeningens medlemmer omkring ønsker til sommerhusområdets udvikling.

Undersøgelsen viste, at blandt de største ønsker er en ’naturlegeplads’, hvor de helt yngste børn sammen med forældrene kan boltre sig.

I dag er der indrettet legemuligheder for de lidt større børn ved udlejningsbureauerne Sol&Strand, hvor der blandt andet er hoppepude og ved Esmark, hvor der er boldbane.

Forretningsudvalget har undersøgt forskellige muligheder for placering og indretning af en naturlegeplads, men har desværre ikke fundet en løsning.

Vi tog derfor kontakt til Naturstyrelsen, som ejer den lille statsskov ved Kirstinevej. Af forskellige grunde (økonomi, ansvar, forsikring mm.) er det ikke muligt at indrette en decideret naturlegeplads her, men Naturstyrelsen er positiv overfor at etablere flere såkaldte ’naturrum’ i skoven. Et naturrum kunne blive et oplevelsesrigt sted for børn og voksne, hvor naturoplevelsen, stimulering af sanser og oplevelser går hånd i hånd.

Naturstyrelsen oplyser, at de snarest påbegynder en planlagt naturpleje af skoven. Det betyder blandt andet, at uønsket vegetation bliver fældet og nyt plantet. Disse arbejder vil ikke hindre etablering af naturrum, hvis vi på generalforsamlingen 16/3 2019 beslutter at arbejde videre med ideen.

Vi har inviteret skovfoged Søren Rask Jessen til – i forlængelse af generalforsamlingen – at fortælle om Naturstyrelsens planer og projekter for Holmsland Klit og især for landskaberne omkring Bjerregaard. Her vil vi også kunne høre sidste nyt om planerne for statsskoven.

På forretningsudvalget vegne/Henrik Lumholdt

 

16. december 2018

Store sommerhuse i Bjerregård - en hjerteskærende oplevelse!

Gudrun Arnborg har skrevet et brev til borgmesteren i Ringkøbing-Skjern Kommune: "Kommunen har tilladt at sommerhusområdet i Bjerregård mister sin unikke karakter .... kæmpesommerhuse, der på alle måder ødelægger karakteren af Bjerregård!" Læs hele brevet her.

 

5. december 2018

Borgermøde

Den 28. november 2018 blev der afholdt et borgermøde i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Formålet var at få forslag og ideer til kystbeskyttelse med udgangspunkt i et debatoplæg udgivet af Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. Klik på billedet for at læse debatoplægget. 

Debat

 

Efter borgermødet har forretningsudvalget skrevet et indlæg, som er sendt til Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Miljøministeren og Ringkøbing-Skjern Kommune. Indlægget beskriver, hvordan Kirksvej Grundejerforening med udgangspunkt i plantedage, hvor områdets grundejere har plantet hjelme og udlagt kvas i klitterne, har forhindret havets erosion. Læs hele debatindlægget her.

 

22. oktober 2018

Plantedagene oktober 2018

Med vejrgudernes velvillige medvirken blev årets plantedage en rigtig god oplevelse.

De mange tilmeldte deltagere mødte op med masser af energi og godt humør. Der blev knoklet igennem med reparation af rebstiger, udskiftning af pæle, fordeling af kvas, udrulning af halm. Lørdag blev der plantet hjelme på klitterne, hvor det var mest tiltrængt. Deltagerne gik til opgaverne med stort engagement - og nogle har måske de efterfølgende dage kunnet mærke på kroppen, at den har været i gang med uvant arbejde.

Tak til alle - fredag ca. 30 og lørdag ca. 50 deltagere - der stillede arbejdskraft til rådighed på plantedagene, hvilket også klitfoged Hanne Jensen både fredag og lørdag udtrykte sin og Naturstyrelsens store tak for.
"En beundringsværdig indsats til inspiration for andre grundejerforeninger."

Som afslutning på begge dage blev der serveret dejligt smørrebrød, øl og vand på Mette og Oles solbeskinnede terrasse. Snakken og hyggen ved bordene var en fornøjelse af opleve.

Se en fotokollage fra plantedagene her.

 

16. september 2018

Plantedage uge 42, d. 19. og 20. oktober 2018

Så er det atter tid til vores årlige aktivitet med at beskytte vores fantastiske klitområde.

Kom og vær med til et par hyggelige timer - og mød naboer og venner i vores sommerhusområde.

Vi mødes begge dage kl. 10 ved Rauhesvej nr. 68 (opgang C009).

Som de 10 foregående år gentages arbejdet i klitterne og på stranden.

Fredag d. 19. oktober fra kl. 10-13: Udlægning af halm og kvas

Lørdag d. 20. oktober fra kl. 10-13: Plantning af hjelme og reparation af opgangene

Begge dage afsluttes med smørrebrød, øl/vand.

Medbring gerne spader til plantning af hjelme.

Vi glæder os til at modtage jeres tilmelding.

Alle er velkomne.

Tilmelding til plantedagene senest søndag den 14. oktober på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 6170 3108.

Se vores invitation her. 

 

5. september 2018

Referater

Referat fra mødet i forretningsudvalget: Torsdag den 30. august 2018, kl.: 19:30.

 

15. august 2018

Sponsorater forlænget

Foreningens 13 sponsorer har alle forlænget deres sponsoreter til den 15. februar 2019. Under punktet "Sponsorer" er alle sponsorer listet op og ved at klikke på en sponsor kan man komme direkte til sponsors hjemmeside.

Foreningen er meget glad for sponsorstøtten og opfordrer alle medlemmer til at bruge vores sponsorer!

 

25 juni 2018

Grundvandssænkningslauget Bjerregård Syd

Vi opfordrer vore medlemmer til hurtigt at få tilmeldt nyhedsbrevet. Gå ind under "Grundvand" nederst til venstre på Kirksvejs Grundejerforenings forside, og tryk på tilmeld nyhedsbrev.
Det er vigtigt, da der jo som bekendt er trådt en ny EU - Databeskyttelsesforordning i kraft, som følge heraf, kan vi ikke længere få navne og adresser på medlemmer i Grundvandssænkningslauget Bjerregård Syd udleveret fra kommunen, derfor vil det fremover være svært at udsende post, idet vi gundet ovenstående ikke får meddelelse, når et hus har skiftet ejer.

 

21. juni 2018

EU-persondataforordningen

Persondataforordningen er vedtaget i EU og gælder fra den 25. maj 2018. Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail, er underlagt forordningen.

Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug har følgende data på medlemmerne registreret i foreningen:

Navn og adresse i Exelark modtaget fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mailadresser til nyhedsbrev, som redigeres af medlemmerne selv.

Ovennævnte data bruges alene i forbindelse med den løbende kommunikation med medlemmerne og er således nødvendige for administrationen af foreningen.

Er der medlemmer, som har indsigelser mod ovennævnte, bedes de henvende sig til Kirksvej Grundejerforening og Vejlaugs formand Lisbeth Sannemand Duus.

 

06. juni 2018

Velkomstinformation til nye sommerhusejere

Flyer2a

Forretningsudvalget har lavet en velkomst til nye sommerhusejere i vores område. Det er en folder, som fortæller om foreningens arbejde og giver praktiske oplysninger om forretningudvagets medlemmer og sponsorerne. Folderen er uddelt til ejendomsæglere i Nr. Nebel, Ringkøbing og Hvide Sande. Folderen kan ses her. 

 

25. maj 2018

Forsikring ved frivilligt arbejde

Forretningsudvalget har forespurgt vores forsikringsselskab, hvordan vi forholder os, hvis medlemmer kommer til skade i forbindelse med fx plantedagene. Da det er frivilligt arbejde til gavn for deres egen forening, er det medlemmets egen forsikring, der skal dække skaden.

Hvis vores forening har ansatte, som får løn for at udføre et bestemt arbejde, skal foreningen tegne en arbejdsgiverforsikring. Når vores forening betaler et firma for fx at vedligeholde vores veje, er det firmaets ansvar at have deres medarbejdere forsikret.

 

18. maj 2018

Vedligeholdelse af vejene i nær fremtid

På Julianevej repareres huller. Alle vejene afhøvles.

Afhængigt af vejret kommer der støvbindening i uge 22 eller 23 på følgende veje: Kirstinevej, Humlegårdsvej, Rauhesvej, Dortheasvej, Julianevej og Sigfrids Jensen vej.

 

25. marts 2018

Plantedage

Plantedagene finder sted i uge 42 og er foreløbig planlagt til at foregå fredag d. 19/10 og lørdag d. 20/10. Mere information senere på hjemmesiden.

 

25. marts 2018

Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 16. marts 2019 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande

 

29. november 2017

Nyt toilet ved købmanden bliver en realitet

'Min Købmand' og Forretningsudvalget er blevet enige om at etablere et nyt toilet i forbindelse med købmandens kommende modernisering og udbygning af butikken.

Toilettet vil have adgang fra forpladsen. Der vil være offentlig adgang til toilettet i købmandens åbningstid. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt give et præcist tidspunkt for færdiggørelse og åbning af toilettet, men vi håber på 2. kvartal 2018.

Toilettet er blevet en realitet i et godt og konstruktivt samarbejde med købmanden. Og oven i købet har vores 3 'lokale' sommerhus-udlejningsbureauer: Esmark, Sol & Strand og Novasol generøst bidraget til medfinansieringen. Tak for det.

Etablering af toiletfacilitet tæt på købmanden har gennem mange år været et stort ønske blandt grundejerforeningens medlemmer.

Grundejerforeningens bidrag til finansieringen er 36.000 kroner.

 

16. november 2017

Større sommerhuse

Kommunen har vedtaget Tillæg nr. 02 om større sommerhuse på 180 m2. Læs mere under "Ringkøbing Skjern Kommune"

Vi kan klage over afgørelsen mod at betale 1800 kr.
Det blev besluttet ikke at klage, da kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen for store huse op til 180 m2.

Grundejerforeningen har før vedtagelsen indsendt en klage og ikke fået ret. Læs skrivelsen til kommunen her.

 

16. november 2017

Toiletfaciliteter ved købmanden

FU arbejder videre med etablering af toiletfaciliteter i forbindelse med købmandens udvidelse af butikken. Forhåbentlg er toilettet en realitet til sæsonnen i 2018.

 

16. november 2017

Plantedagen i uge 42

FU har evalueret plantedagen i uge 42: Det var fint vejr alle dagene. Der deltog over 100 personer i løbet af ugen.
Det hele blev renoveret. Rebstiger, rækværk, halm blev rullet på. Der blev lagt kvas i hullerne. Der blev sat planter. Lørdag blev det hele afsluttet med gullasch og kartoffelmos til alle. Se en lille billedreportage fra lørdagen.

I løbet af ugen var der nok deltagere til alle aktiviteterne.

Der skal lægges halm på inden jul. Jørn Aagaard sender en meddelelse ud om dette til alle.

 

08. oktober 2017

Forbrugervalg til bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning

Der er nu valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning. Det ervigtigt at stemme på en kandidat. Læs her en opfordring, som foreningen har mopdtaget.

 

13. september 2017

Store redningsposter ved opgangene.

Redningsposter er opsat på stranden. Skilte, som på tre sprog informerer om farerne ved at bade i havet, bliver først realiseret i 2018

 

13. september 2017

Redningstårn på stranden.

Ringkøbing Skjern Kommune og Kirksvej Grundejerforening fastholder den ansøgning, som blev sendt til Trygfonden i 2016 med henblik på at få livredning på stranden i sommeren 2018.

 

13. september 2017

Spørgeskemaundersøgelsen

En toiletbygning ved købmanden har i undersøgelsen fået førsteprioritet. Forretningsudvalget har derfor besluttet at arbejde videre med, hvordan projektet kan realiseres. Arbejdet med en toiletbygning vil der blive informeret om løbende på hjemmesiden.

 

13. september 2017

Affald ved molokkerne

Den 22. juli 2017 var affaldet ved molokkerne katastrofalt. Containerne var stopfyldte og området omkring flød med affaldt og flydte papkasser og sække. Helt uacceptabelt! Formanden har med billeder og med en skriftlig henvendelse dokumenteret problemet overfor kommunen, som  erkender, at tømningen af molokkerne ikke er god nok. Da det er et tilbagevendende problem følger foreningen det for at få det løst.

 

13. september 2017

Kirksvej Grundejerforening klager over store sommerhuse på op til 180 m2

Kirksvej Grundejerforening i Bjerregård klager over forslag til tillæg 70 til kommuneplanen 2013-2025, som omhandler større sommerhuse i ikke-lokal planlagte sommerhusområder samt afgørelsen om miljøvurdering.

Kirksvej Grundejerforening kan under ingen omstændigheder acceptere store sommerhuse på op til 180 m2 og en
bebyggelsesprocent på 15 i området ved Bjerregård. Læs skrivelsen til kommunen her.

 

13. september 2017

Store Plantedag uge 42, d. 18.-19.-20.-21. oktober 2017.
Kom og vær med, vi har brug for jer. Alle er velkomne. Vi mødes for enden af Kirstinevej ved opgang C008.
Som de 9 foregående år gentages arbejdet i klitterne og på stranden.

Hold jer ikke tilbage med tilmelding, vi har brug for jeres hjælp.
Tilmelding til datoerne senest den 16. oktober på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. 75 86 56 46 eller 20 40 08 98.

 

17. august 2017

Sponsorater forlænget

Foreningen har nu 13 sponsorer indtil den 15. februar 2018. Under punktet "Sponsorer" er alle sponsorer listet op. Det bliver fremover muligt at klikke på en sponsor og derfra komme direkte til sponsors hjemmeside.

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at bruge vores sponsorer!

 

4. maj 2017

Fordeling af udvalgsposter:

Grundejerforening: Planter og klitter
Formand: Jørn Aagaard.
Jørn Jensen og Erik Borchert.

Vejlaug: Hegn, rabatter og stier.
Formand: Claus Johansen.
Erik Borchert og Jørn Aagaard.

Vejlaug: Veje.
Formand: Lisbeth Duus.
Henrik Lumholdt og Jørn Jensen.

Nyt udvalg.
Behandling af spørgeskemaer.
Formand: Henrik Lumholdt.
Lisbeth Duus, Erik Borchert og Claus Johansen.

 

4. maj 2017

Planteugen

Efter ønske fra generalforsamlingen bliver planteugen afholdt i efterårsferien i uge 42. Arbejdet med at beskytte klitterne sker efter følgende plan:
18. oktober 2017: Opgravning af planter
19. oktober 2017: Halm lægges ud på opgangene fra C 008 til C 011
20. oktober 2017: Kvas køres ud og lægges de steder, hvor der er huller i klitterne
21. oktober 2017: Plantedag med efterfølgende fælles spisning

Tilmelding til planteugen meldes senere på hjemmesiden.

  

4. maj 2017

Halmdag

Halmdagen er aflyst.

Lørdag den 17. juni 2017 skal der lægges halm på opgangene. Desuden skal afskærmningen på stranden justeres og pælene ses efter. Efter arbejdet serveres smørrebrød.

Tilmeldning senest tirsdag den 13. juni til formanden. Mødestedet bliver forenden af Kirstinevej ved opgang C 008. Mødetidspunkt er kl. 10:00.

 

4. maj 2017

Generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling den 18. marts 2017 kan læses her.

 

22. marts 2017

Generalforsamlingen

Formandens beretning og regnskaberne for Vejlauget og Grundejerforeningen kan læses her.

 

3. marts 2017

Generalforsamlingen 18. marts 2016 

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 18. marts 2017 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande.
Hent dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2016 her.

 

28. februar 2017

Information til STOPVesterhavSYD medlemmer

Kan man få værditabserstatning hvis man ikke kan se møllerne fra grunden eller huset ?? Hvor meget skal man i givet fald kunne se dem ?? Behøver man overhovedet at kunne se dem fra huset eller grunden ??

Der er ingen der kender svarene. Det eneste man ved er, at hvis man ikke søger værditabserstatning nu, vil man aldrig kunne komme i betragtning på et senere tidspunkt. Derfor kan der ikke være tvivl om, at man skal rejse krav om værditabserstatning nu.

Foreningen "StopVesterhavSYD" har anmodet en advokat om hjælp med henblik på at få en vejledning i, hvordan man forholder sig. Afvent derfor, hvad denne forening kommer med ny information.

Læs informationsbrevet til "STOPVesterhavSYD"'s medlemmer. I brevet findes links til de nye visualiseringer af vindmøllerne.

 

14. februar 2017

Vigtig information om det kystnære vindmølleprojekt "Vesterhav Syd".

Orienteringsmateriale om værditabsordningen. Vedlagte materiale er udleveret i forbindelse med borgermøde afholdt den 6. februar 2017 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Kloster, 6950 Ringkøbing.

Mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller påfører ejendomme et værditab!

Anmeldelse skal ske inden den 3. april 2017 kl. 16:00

Læs orienteringsmaterialet og information fra Energinet.dk her.

 

14. februar 2017

Foreningen har 14 sponsorer

Kirksvej Grundejerforening har i perioden 15. februar 2017 til 15. august 2017 14 sponsorer. Ved at tegne et sponsorat støtter man foreningens frivillige arbejde med at bevare Bjerregård Strands smukke natur samt arbejdet med vores hjemmeside.

Forretningsudvalget opfordrer til, at medlemmerne i så vid udstrækning som muligt støtter vore sponsorer. Se oversigten her.

I hele perioden er alle sponsorer på foreningens informationstavle ved købmanden i Bjerregård.

 

18. januar 2017

Livreddertårn først i 2018 ?

Trygfonden kan desværre ikke imødekomme vores ansøgning om et livreddertårn til Bjerregaard strand i sæson 2017. TrygFonden har kun mulighed for at åbne èt nyt livreddertårn i 2017.

Det er fondens opfattelse, at der er strandgæster nok til at kunne bemande stranden med livreddere i højsæsonen, og Trygfonden opfordrer til, at foreningen gemmer ansøgningen til sæson 2018, så den kan indgå i en ny ansøgningsrunde.

Foreningen har aftalt med Ringkøbing-Skjern Kommune, at vi opretholder ansøgningen, med henblik på at få et livreddertårn i 2018.

 

31. december 2016

Aflevering af asbest og eternit i 2017

Fra Jonna Pind Kristensen, Land, By og Kultur, Affald og Genbrug ved Ringkøbing-Skjern Kommune har foreningen fået en folder om aflevering af asbest og eternit. Det er af stor vigtighed for miljøet, at disse materialer afleveres på genbrugspladserne korrekt. Læs folderen her.

 

01. oktober 2016

Ansøgning til Trygfonden

Ringkøbing-Skjern Kommune har nu sendt ansøgning om bemandet redningstårn til Trygfonden. Vi venter nu spændt på Trygfondens svar!

 

01. oktober 2016

Store Plantedag uge 43

Den  26., 27., 28. og 29. oktober 2016 er der igen plantedag. Kom og vær med, vi har brug for jer. Alle er velkomne. Vi mødes for enden af Kirstinevej ved opgang C008. Læs programmet her.

 

05. september 2016

Trygfondens risikovurdering

Trygfondens risikovurdering af forholdene på stranden ved Bjerregård er modtaget af Ringkøbeng-Skjern Kommune. FU har modtaget en kopi og vil drøfte indholdet med henblik på at få afklaret eventuelle spørgsmål inden kommunen skal sende en ansøgning til Trygfonden senest den 1. oktober 2016. Det bliver spændende at se, om vi får gavn af et bemandet livredningstårn i sæsonnen 2017.

 

01. september 2016

Redningstårnet

Materiale i form af blandt andet oversigtsbilleder taget af stranden med mange turister er nu sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune. Billederne er taget i juli og august måned og skal være med til at dokumentere nødvendigheden af et bemandet livredningstårn i Bjerrehgård i højsæsonnen

 

 07. august 2016

Ny aftale med 13 sponsorer

Den nye aftale udløber den 15. februar 2017.
Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug siger sponsorerne tak for deres bidrag.
Sponsorerne støtter det frivillige arbejde med at bevare og vedligeholde naturen i sommerhusområdet, på stranden og i klitterne i Bjerregård.
Foreningen opfordrer alle vores medlemmer til at støtte vores sponsorer.

 

01. juli 2016

Trygfonden og risikovurdering af stranden

20. juni 2016 var der møde med Trygfonden, som ønskede at få en risikovurdering af stranden i forbindelse med foreningens ønske om et redningstårn.
Efter en gåtur på stranden og en god samtale om de mange turister, som hvert år besøger Bjerregård og bader i Vesterhavet, blev det besluttet, at Ringkøbing Skjern Kommune indsender ansøgning om redningstårnet inden fristens udløb den 1. oktober 2016.

 

11. maj 2016

Tilbud til medlemmerne fra sponsorerne

Sponsorerne på Kirksvej Grundejerforening får nu mulighed for at komme i kontakt med foreningens medlemmer via annoncetilbud på foreningens hjemmeside. Sponsorerne kan to gange om året - én gang i hver sponsorperiode - få lagt et tilbud til foreningens medlemmer ud på Kirksvej Grundejerforenings hjemmeside og på den måde annoncere og komme i direkte kontakt med medlemmerne.

Tilbudene bliver vist under knappen "Sponsorer" i venstre side. 

 

11. maj 2016 

Bemandet redningstårn

Foreningen arbejder for at få et bemandet redningstårn sat op på stranden ved nedgang 10.
I den forbindelse kommer Helen Witt Qvist fra TrygFondens Livredning til Bjerregård den 20. juni kl. 10:30 for at lave en risikovurdering af stranden.
Projektleder Søren Frederiksen fra Ringkøbing Skjern kommune deltager og fra foreningen deltager Lisbeth Duus.
Vi håber på, at det ender med et positivt resultat.

 

17. marts 2016

Genralforsamlingen 05. marts 2016

Referat og beretning fra generalforsamlingen kan læses her.

 

17. marts 2016

Kystnære vindmøller

Der er i venstre side lavet en ny "knap", som  henviser til hjemmesiden "Stop Vesterhav Syd" - Foreningen imod vindmøller ved Vesterhav Syd.

STOP Vesterhav Syd har fået udarbejdet nogle animationer der viser, hvordan havmøllerne kan komme til at se ud når vingerne kører rundt. http://www.stopvesterhavsyd.dk/animationer/

 

1. februar 2016

Generalforsamling
Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 5. marts 2016 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B, 6960 Hvide Sande.
Hent dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2015 her.

 

30. september 2015

Store Plantedag i uge 43

Den 21., 22., 23. og 24. oktober 2015

Kom og vær med, vi har brug for jer. Alle er velkomne.
Vi mødes for enden af Kirstinevej ved opgang C008. Planen for arbejdet på dagene er her.

 

1. september 2015

NB!! Ny dato og nyt sted for GF 2016

Genralforsamlingen i 2016 kan ikke afholdes på Nygaards Afrika i Nr. Nebel. Generalforsamlingen afholdes derfor lørdag den 5. marts 2016 i Fiskeriets Hus, Hvide Sande.

 

27. august 2015

Plantedag for turister

I samarbejde med Sol og Strand i Bjerregaard arrangerer foreningen en plantedag for turister tirsdag den 15. september fra klokken 10:00 til 12:30, hvor der vil blive serveret dansk smørrebrød og en øl eller vand.

Der skal plantes marehalm, og det koster 50,- kr. at deltage. Tilmelding nødvendig.

Kontakt: Bureauchef Kirsten A Truelsen, Sol og Strand i Bjerregaard på telefon 0045 26366966.

 

5. juli 2015

Et livreddertårn ved Bjerregård Strand i 2016 ?

Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug har taget initiativ til at få opsat et redningstårn ved Bjerregård Strand til næste sæson. Ønsket er at give de mange turister bedre sikkerhed ved badning i Vetsrehavet. Læs om initiativet her.

 

31. marts 2015

"Halmdag"

Den 28. marts 2015 blev der lagt halm ud på alle opgangene. En lille beretning med billeder fra det frivillige arbejde den dag.

 

31. marts 2015

Referat og beretning

Referatet fra den afholdte generalforsamling den 21. marts 2015. Formandens beretning på generalforsamlingen.

 

31. januar 2015

Generalforsamling

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 kl. 14:00.

Dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2014.

 

30. januar 2015

Kystsikring og sandflugt

Som sommerhusejere ved Bjerregård er vi optaget af havets og vindens virkning på stranden og klitterne. Hvordan bevarer vi kysten i så naturlig tilstand som muligt? Læs om kystsikring og sandflugt på hjemmesidens nye afsnit "Kystsikring".

 

30. januar 2015

Sommerhuse og indbrud

Tyvenes begejstring for sommerhuse skyldes ikke mindst, at de står ubenyttet hen i lange perioder, hvilket giver dem arbejdsro uden for sæsonen. Gode råd om og vejledning til, hvordan man sikrer sit sommerhus bedst muligt er samlet i et nyt afsnit "Tyverisikring".

 

29. november 2014

Plantedagene - en succes, men ....

Vi var desværre ikke så mange til arbejdet fredag og plantearbejde lørdag, så det skal vi gøre bedre til næste år ....

Læse formandens takketale til de mange frivillige.

En lille billedreportage fra de fire dage i oktober.

 

20. september 2014

Plantedagene i oktober 2014

Som de seks foregående år gentages store plantedag, som nu er udvidet til fire dage. Vi har brug for alles hjælp! Læs om de spændende dage her, og tilmeld jer én, to, tre eller alle fire dage inden den 15. oktober 2014! Mød talstærkt op!

 

15. september 2014

Forretningsudvalget

Vores kasserer Knud Pedersen har solgt sit sommerhus og er trådt ud af forretningsudvalget. Foreningen siger Knud en stor tak for det arbejde, han har lavet som kasserer gennem mange år. En ny oversigt over forretningsudvalgets medlemmer kan læses her.

 

29. april 2014

Plantedagene i marts 2014

Plantedagen var en stor succes med hensyn til det arbejde, som blev udført. Der blev sat pæle, fyldt huller i klitterne med kvas, lagt halm på havsiden af klitterne og rebstigerne repareret og lagt på plads. Desværre var tilslutningen af frivillige det laveste nogensinde. Her er en lille billedreportage.

 

29. april 2014

Referat og logokonkurrencen

Referat fra generalforsamlingen er nu godkendt og lagt på hjemmesiden.

Logokonkurrencen er afsluttet. Bestyrelsen har valgt et billede af planten Strand Manstro, som sit kommende logo. Det vindende forslag kan man se her.

 

 28. april 2014

Hærværk på pælene ved opgang 008

45 pæle - 2 meter lange og 60 mm tykke - er revet op og brækket i stykker. Foreningen vil meget gerne have kontakt til personer, som har set eller hørt noget til hærværket.

 

29. marts 2014

Folder om hjertestarter

Hos købmanden har vi lagt et antal foldere, som fortæller om brugen af den nyindkøbte hjertestarter. Vi vil løbende lægge foldere hos købmanden.

 

17. marts 2014

Logokonkurrence

Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug ønsker at få et logo, som kan bruges til at fremme foreningens arbejde over for samarbejdepartnere i mange forskellige sammenhænge. Konkurrencen er kun for foreningens medlemmer. Læs om konkurrencen her. Frist for aflevering af forslag er den 15. april 2014.

 

13. marts 2014

Sikring af sommer- og fritidshuse m.m.

Referat fra infomationsmøde med Midt- og Vestjyllands politi, Det kriminalpræventive Sekretariat.

 

10. marts 2014

Brev fra Radio Klitholm

Radio Klitholm har et tilbud til grundejerforeninger, som ligger i radioens sendeområde, og som blandt andet omfatter Holmsland Klit, Søndervig, Lodberg Hede, Bork Havn, Houstrup, Henne Strand, Hemmet Strand, Skaven, Stauning og Nymindegab. Radioen tilbyder et gratis foreningsmedlemsskab, og hvad det indebærer kan læses her.

 

11. februar 2014

Generalforsamling

Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling lørdag den 15. marts 2014 kl. 14:00. Læs dagsordenen og formandens orientering om foreningens aktiviteter i 2013 her.

 

23. januar 2014

Møde med Transportudvalget i København

Den 16. januar 2014 havde Jørn Aagaard, Peter Reedtz og Lis Richter Hansen foretræde for Transportudvalget. Grundejerforeningen har inviteret transportminister Pia Olsen Dyhr og Transportudvalget til et besøg på Bjerregaard Strand for at se effekten af brugen af trykudligningsrør. Invitationen kan læses her. Ansøgning om foretræde kan læses her.

Ved mødet med Transportudvalget blev der vist en PowerPoint, der med billeder dokumenterede effekten af trykudligningsrør i en periode fra 2005 til 2013. Se præsentationen her. Se præsentationen med noter her.

 

14. december 2013

Stormen "Bodil" den 05. december 2013

Stormen har lagt sig, og der er igen ro over landskabet, men Bodil har sat sine spor med skadede bygninger og væltede træer også i vores sommerhusområde. Læs Jørn Aagaards korte beretning og se 11 billeder fra stranden.

 

18. november 2013

Over 50 frivillige grundejere deltog i Store Plantedag 2013! Læs her Forretningsudvalgets korte beretning om Store Plantedag med stor tak til de mange, som frivilligt har givet en hånd med til de sanddæmpende foranstaltninger på stranden og i klitterne!

 

15. november 2013

Haves: Turistpotentiale. Ønskes: Fokus på turisternes basale behov
"Mor nyder solen, børnene leger i sandet og far tager en dukkert i Vesterhavet. Ren idyl og ferie-hygge lige indtil et af familiens medlemmer har behov for at komme på toilettet".  ...Lokale sommerhusejere på Holmsland Klit efterlyser politisk fokus på forbedring af turisternes basale behov. Læserbrev i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 12. november 2013. Læs læserbrevet her.

 

18. oktober 2013

Kirksvej Grundejerforening melder sig ud af Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit. Læs brev og begrundelse her.

 

17. oktober 2013

Brev vedrørende Hvide Sande Svømmehals hidtidige aftale om benyttelse af svømmehallen.

Da den hidtidige ændring indgået med udlejningsbureauer- ikke mere er mulig- vil svømmehallen gerne i dialog med de enkelte sommerhusejere om en evt. ny aftale. Læs brevet her.

 

2. oktober 2013

Store Plantedag 26. oktober 2013 kl. 10.00.

Kom og vær med! Alle er velkommne. Vi mødes for enden af Kirstinevej ved opgang C 8.
Læs om plantedagen her.

 

27. juni 2013:

Ringkøbing Skjern Kommune har udgivet en ny naturfolder: Naturpleje i Sommerhusområder. Kommunen foretager naturpleje af både offentlige og private arealer, og deler en opgave med staten om kystsikring.

Den enkelte borger har dog også mulighed for at bidrage i naturplejen, for eksempel i deres sommerhusområde, og kan enten selv eller i foreningsregi søge om tilskud til naturforvaltningsprojekter.

Hvad kan den enkelte sommerhusejer gøre for at bevare naturen i sit sommerhusområde? Læs folderen