top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

01. juni 2018

To læserbreve fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Vindmølleparkens placering og Hvide Sande Havns rolle.
og
Katastrofen har kurs mod Klitten.

Vi skal ind i debatten nu! Vær en aktiv deltager i kommunikationen om Vesterhav Syd

 

18. maj 2018

To læserbreve fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Skamstøtter. Vi skal passe på vores fælles ejendom og arv
og
Vesterhav Syd. En forårs/sommerdag ved Vesterhavet

Læs dem her.

 

5. april 2018

Kystnære havvindmøller: Vi skal videre nu

Læserbrev: Staten har besluttet at opføre kystnære havvindmøller i Danmark. Vesterhav syd skal opføres langs kysten i Ringkøbing-Skjern Kommune. Læs indlægget her.

 

08. januar 2018.

Nytårsønske uden kystnære havvindmøller

Af Jens Kirk. Fhv. folketingsmedlem og formand for Folketingets Energiudvalg fra 2007 til 2011. Hjælp med at samle 50.000 underskrifter. Læs hans indlæg her.

 

31. oktober 2017

Foreningen har fået følgende fra STOP Vesterhav Syd:

Kære medlemmer af STOP Vesterhav SYD

Kystnære havvindmøller – Pænt Nej Tak!!!

I samarbejde med grundejere, grundejerforeninger, feriehusudlejningsbureauer m.fl. dels fra Vestkysten og dels fra andre områder ligeledes med igangværende eller potentielle projekter for kystnære havvindmøller opfordrer vi i samarbejde til en landsdækkende underskriftindsamling for at få vore politikere i tale.

Der er stadig tid til at revurdere et energiforlig.

Vi opfordrer til at man bakker op om dette initiativ. Informer jeres venner og bekendte og andre kontakter hurtigst muligt, medens finanslovsforhandlingerne endnu er igang.

Vedhæftet info/pressemeddelelse – dette kan også rundsendes. 

Link til web-siden: http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

Ivan Laursen - Søndre Klegod Grundejerforening er kontaktperson for vort område Vesterhav Syd.

Med venlig hilsen

Preben Greibe
Formand for STOP Vesterhav SYD

 

18. marts 2017

STOP Vesterhav Syd har fået lavet et slags ”opskrift”, man kan bruge når man skal opgøre og skrive om sit værditab. Foreningen kan kke lave et brev det passer til alle. Derfor er der anført stikord mv som forhåbentlig kan inspirere. Der er naturligvis også sætninger man kan vælge at bruge som foreningen har skrevet den. Siderne, hvor vi skrive om VVM-redegørelsen m v, kan man tage med, hvis man synes.

Læs brev til medlemmerne, værditab og forslag til brev her.

 

16. marts 2017

Nye visualiseringer fra foreningen STOP Vesterhav Syd. Foreningen imod kystnære havvindmølleparker ved Holmsland.

 

4. marts 2017

Foreningen STOP Vesterhav SYD har skrevet følgen de til medlemmerne: 

"Kære medlemmer

Situationen er nu at der er to ting på spil.Den ene er at søge erstatning efter værditabsordningen.

Den sag kommer vi tilbage til.

Den anden er Energiklagenævnets behandling af de indkomne klager over projektet, hvor nævnet ønsker at modtage en nærmere begrundelse for, hvorvidt klagerne anses for individuel og påvirket væsentligt af projektet. Det er noget juridisk, som kan få betydning for, om nævnet vil behandle klagen. Vi er rystet over, at man tilsyneladende prøver at undgå at behandle de mange klager med den begrundelse, at klagerne ikke er individuelt og væsentligt berørt af projektet. Det er efter vores opfattelse juristeri af værste skuffe. Der er åbenbart fortilfælde, hvor man er kommet til den konklusion. Os bekendt har man ikke haft et lignende projekt af et sådant omfang som dette, og med så mange berørte lodsejere. Derfor opfordre vi alle til at fastholde klagen. Det giver ingen mening, at blot fordi der er mange, der er berørt af det samme projekt, er ingen mere og individuelt påvirket end andre.

Vi vedlægger et forslag som man selv kan ”brygge” sin egen tekst ud fra. Vi gør opmærksom på, at vi ikke er jurister, men almindelige menneske,r der mener at kunne sætte sig ind i tingene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Preben Greibe"

 

Forslag til svarbrev kan læses her.

 

28. februar 2017

Information til STOPVesterhavSYD medlemmer

Kan man få værditabserstatning hvis man ikke kan se møllerne fra grunden eller huset ?? Hvor meget skal man i givet fald kunne se dem ?? Behøver man overhovedet at kunne se dem fra huset eller grunden ??

Der er ingen der kender svarene. Det eneste man ved er, at hvis man ikke søger værditabserstatning nu, vil man aldrig kunne komme i betragtning på et senere tidspunkt. Derfor kan der ikke være tvivl om, at man skal rejse krav om værditabserstatning nu.

Foreningen "StopVesterhavSYD" har anmodet en advokat om hjælp med henblik på at få en vejledning i, hvordan man forholder sig. Afvent derfor, hvad denne forening kommer med ny information.

Læs informationsbrevet til "STOPVesterhavSYD"'s medlemmer. I brevet findes links til de nye visualiseringer af vindmøllerne.

 

14. februar 2017

Vigtig information om det kystnære vindmølleprojekt "Vesterhav Syd".

Orienteringsmateriale om værditabsordningen. Vedlagte materiale er udleveret i forbindelse med borgermøde afholdt den 6. februar 2017 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Kloster, 6950 Ringkøbing.

Mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte møller påfører ejendomme et værditab!

Anmeldelse skal ske inden den 3. april 2017 kl. 16:00

Læs orienteringsmaterialet og information fra Energinet.dk her.

 

 

Foreningen har deltaget i et protestmøde om nej til kystnære vindmøller. Mødet blev afholdt i Søndervig, og der deltog ca. 140 personer. Der blev afholdt stiftende generalforsamling med et kontingent på kr. 200,- pr. person. På mødet var der allerede 125 medlemmer. FU opfordrer Kirksvej Grundejerforenings medlemmer til at melde sig ind. Det er vigtigt at protestere, hvis vi ikke vil have 220 m høje vindmøller direkte i solnedgangen 4 km fra kysten.

Man kan se en visualisering af de planlagte vindmøller på hjemmesiden http://www.stopvesterhavsyd.dk/. Her kan man også stemme nej til kystnære vindmøller. http://www.stopvesterhavsyd.dk/skriv-under/

Foreningen udgiver et nyhedsbrev, og hjemmesiden bliver opdaterte med de seneste nyheder. http://www.stopvesterhavsyd.dk/info-folder/

Mange har skrevet kommentarer på hjemmesiden om deres kritiske holdninger til kystnære vindmøller.