top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Kystsikring og sandflugt

Kystsikring omfatter aktiviteter og anlæg, som skal afbøde kysterosion. Kysterosion og forvitring er naturlige processer, der foregår langs alle kyster. Nedbrydning og fjernelse af sand, jord og sten er en konstant proces. Men, gør man ikke noget aktivt, kan processerne blive ødelæggende for fx en strand som vores i Bjerregård. Hvis hastigheden af erosionen og nyt sand ikke bliver tilført hurtigt nok til at erstatte det som forsvinder, kan det få alvorlige konsekvenser.

Der tales om aktiv og passiv kystsikring. Ved passiv kystsikring bygger man strukturer og anlæg, der siden blot skal vedligeholdes. Ved aktiv kystsikring udfører man løbende en aktivitet. Udgiftsprofilen over tid er således særdeles forskellig.

Aktiv kystsikring omfatter fx kystfodring, hvor man suger sand op fra havbunden og placerer det på stranden eller i det lave vand. Passiv kystsikring omfatter bl.a. høfder, bølgebrydere og nedgravning af drænrør.

Forretningsudvalget i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug tager problemet med kystsikring og sandflugt meget alvorligt. På dette sted vil vi samle og informere om forskellige kystsikringsaktiviteter. Vi ønsker, at vores medlemmer bliver orienteret om aktuelle problemer ved kystsikring og sandflugt med henblik på at få en objektiv og saglig debat om, hvad vi kan gøre for at sikre vores strand.

 

Skagen Innovation Center 

Skagen Innovation Center SIC er et regionalt udviklingscenter med hovedkvarter i Skagen. Siden juli 1993 har SIC gennemført analyser inden for miljøvenlige metoder til kystsikring baseret på kystnære drænsystemer. På hjemmesiden findes en stor samling dokumenter om dette arbejde. Nogle rapporter, som kan have interesse er fx.: Evaluering Gl. Skagen 2014Evalueringsrapport Nørlev StrandSandfodring på vestkysten.

 

Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet er en styrelse under Miljøministeriet og er den statslige kystenhed i Danmark. Kystdirektoratets kontor ligger i Lemvig og er en selvstændig fungerende enhed, som dækker Danmarks mere end 7.300 km kyststrækning. Kystdirektoratets foretrukne metode til kystsikring hedder sandfodring.

 

Miljøministeriet

I 1999 udgave den daværende Skov- og Naturstyrelse i Miljø- og Energiministeriet en publikation "Strategi for plejen af Skov- og Naturstyrelsens arealer med beskyttet natur". Hensigten med udgivelsen var først og fremmest, at beskrive en naturplejestrategi, som sammenfattede de principper og metoder, der aktuelt var udviklet under det hidtidige arbejde med naturpleje i Danmark. I publikationen findes et afsnit, som kan have interesse: "Strande klitter og klinter" og selvom det er en ældre udgivelse, kan det være nyttig læsning.