top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

02. april 2019

Kloakering i sommerhusområderne

På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til den kommunale spildevandsplan, som også får konsekvenser for sommerhusejerne. Som lovet kan man her på hjemmesiden via et link til Ringkøbing Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S læse en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Alle grundejere med nyere nedsivningsanlæg har mulighed for udnytte nedskrivningsperioden på anlægget ved at søge dispensation for
tilslutning til kloakken.

Mange sommerhusejere med nye nedsivningsanlæg har ønsket, at nedskrivningsperioden sættes til 20 år. Ringkøbing-Skjern Forsyningen A/S vil fastholde nedskrivningsperioden på de nuværende 10 år.

 

24. november 2018

Grundejernes forpligtigelser i sommerlandet

HUSK BESKÆRING LANGS VEJNETTET

Af hensyn til færdslen skal grundejere klippe beplantningen langs alle de offentlige veje samt langs private fællesveje i by- og sommerhusområder, jf. vejlovens § 87 og privatvejslovens § 61

Denne skitse viser,

 Beskaering,

hvordan beskæringen skal foregå
 

Naturpleje i sommerhusområder

Det er helt afgørende, at sommerhusområderne bliver benyttet og beskyttet som de unikke naturtyper, de er en del af. Det er i sommerhusområderne, det er muligt at vise den enestående natur frem for beboere og gæster. Læs mere.

 

Dagrenovation

Se tømningskalenderen for dagrenovationen ved sommerhuset.


Inspirationskataloget "Sommerhuse på Klitten"

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit udarbejdet et inspirationskatalog til bevaring og forbedring af sommerhuse på klitten. Her kan du se inspirationskataloget "Sommerhuse på Klitten".