top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Kære medlemmer af Kirksvej Grundejerforening.

I marts 20219 afholdt vi vores første strategiseminar på Nymindegab Kro. Der var stor opbakning; engagement og god stemning. Tusind tak for det.

Der kom mange gode input, forslag og ønsker- du kan se hele oversigten med ideerne her (link til planche https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/images/Grundejerforening/Strategiseminar/Planche.pdf)

Vi har valgt at arbejde med de indsatser, som er prioriteret højest. Og vi har prioriteret indsatser fra alle hovedemner.

Det skal nævnes, at flere af vore ønsker kræver godkendelse hos forskellige myndigheder og dermed ikke ligger i vores hænder alene at få realiseret.

Her en status på de valgte prioriteringer:

Naturformidling og pleje

"Adgangssti til fjorden". Vi har haft dialog med grundejere og Naturstyrelsen. Der ses ikke en oplagt løsning. Initiativet skrinlægges indtil videre.

"Branddaskere ved klitovergange". De vil blive opsat, når vi har fået godkendelse hos Klitfredningsmyndigheden.

Styrket samarbejde med kommunen
Dette sker gennem vores engagement og medlemskab i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmslands Klit.

God fremkommelighed for alle

"Udvidet stisystem mellem de store veje". Trafikgruppen er i dialog med grundejere om et konkret ønske.

"Bedre opdeling mellem kørende og gående". Trafikgruppen vil i forbindelse med udlæg af nyt slidlag på Kirksvej ansøge kommune og politi om indretning til '2 minus 1 vej'.

Vores attraktive sommerhusområde
"Strandaffaldskasser ved alle overgange hele året". Det ser ud til, at der allerede er fundet en løsning på dette ved de større overgange.

Tryg og flot ankomst
"Trafiksikker indkørsel ved købmand". Forretningsudvalget har besluttet at indlede dialog om mulighederne med relevante grundejere. Vi undersøger også muligheden for tydeligere ankomsttavle med veje, vejnavne, information mm.

Relevant og tydelig information
"Information om færdsel i klitterne". Forretningsudvalget har besluttet at indlede dialog med Klitfredningsmyndigheden og Naturstyrelsen om muligheder, valg af skilte samt indhold af information.

 

Vi har en ambition om at holde strategiseminar ca. hver 5. år. Skulle i, i mellemtiden have nye/andre ideer er i altid velkommen til at skrive til os eller tage dem med til næste generalforsamling.

 

Forretningsudvalget