top.jpg

Kirksvej Grundejerforening

Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere, der som regel frivilligt er gået sammen om at vedligeholde private fællesveje. Vejlauget repræsenterer grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af vejen, ændringer i lokalplaner osv.

Alle sommerhusejere tilknyttet denne forenings veje har medlemspligt til dette vejlaug.

Du kan se og læse vores vedtægter, og har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte medlemmerne af forretningsudvalget.